7 I 2016 r.

7/01/2016 Żaneta Rydzewska laureatką konkursu kompozytorskiego

Studentka II roku kom­po­zy­cji w kla­sie prof. Stanisława Moryto, Żaneta Rydzewska zdo­by­ła II nagro­dę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim “…kie­dy myślę Berio…” za kom­po­zy­cję Les mots se moqu­ent de nous. czy­taj wię­cej »