7 I 2016 r.

7/01/2016 Sukces Adama Maksymienki na festiwalu w Moskwie

Adam Maksymienko, stu­dent Wydziału Instrumentalnego UMFC z kla­sy akor­de­onu prof. dr hab. Klaudiusza Barana zdo­był III nagro­dę na XXV Międzynarodowym Festiwalu Bajanistów i Akordeonistów w Moskwie w grud­niu 2015 r. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »