22 XII 2015 r.

22/12/2015 Wyróżnienie dla Andrzeja Karałowa na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, grudzień 2015 r.

Andrzej Karałow stu­dent naszej Uczelni w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Stanisława Moryto oraz sta­ży­sta w kla­sie for­te­pia­nu prof. Bronisławy Kawalli otrzy­mał wyróż­nie­nie na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego w Katowicach za utwór „Multicolour Horizon”. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »