1 XII 2015 r.

1/12/2015 Nagroda Radia Kielce na Festiwalu Form Dokumentalnych NURT za dźwięk w filmie Prawykonanie x 3

W dniach 24–27 listo­pa­da 2015 r. w Kielcach odbył się XXI Festiwal Form Dokumentalnych NURT. Film Prawykonanie x 3 zre­ali­zo­wa­ny przez gru­pą fil­mo­wą MUDO Music Documentaries wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, maga­zy­nem muzycz­nym Presto dla Instytutu Muzyki i Tańca o mło­dych kom­po­zy­to­rach (absol­wen­tach UMFC) — Wojciechu Błażejczyku, Tomaszu Opałce, Ignacym Zalewskim, otrzy­mał nagro­dę Radia Kielce za dźwięk. czy­taj wię­cej »