28 X 2015 r.

28/10/2015 Krzysztof Ratajski został laureatem I nagrody w XIII edycji Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

Laureatem I nagro­dy w XIII edy­cji Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego został Krzysztof Ratajski (stu­dent prof. dra hab. Zbigniewa Bagińskiego), za utwór Rebounds na 5‑głosowy chór dzie­cię­cy do ory­gi­nal­ne­go tek­stu fone­tycz­ne­go. czy­taj wię­cej »