2 VII 2015 r.

2/07/2015 Katarzyna Grygiel wyróżniona na konkursie w Czechach

Tegoroczna absol­went­ka Wydziału Instrumentalnego Katarzyna Grygiel (altów­ka) z kla­sy prof. Piotra Reicherta i ad. dr Katarzyny Budnik-Gałązki otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie na odby­wa­ją­cym się w dniach 25–28 czerw­ca 2015 r. w Hradec (Czechy) 53. International Music Competition and Music Festival “Beethoven Hradec”. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!! czy­taj wię­cej »