21 V 2015 r.

21/05/2015 Nagrody dla studentów UMFC w 52. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal

Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal orga­ni­zo­wa­ny jest od roku 1946. Jest to jeden z naj­trud­niej­szych kon­kur­sów akor­de­ono­wych na świe­cie. czy­taj wię­cej »