19 V 2015 r.

19/05/2015 Złoty Medal dla Anny Przegendzy

Anna Przegendza, stu­dent­ka Wydziału Reżyserii Dźwięku zdo­by­ła Złoty Medal w kate­go­rii Sound and Visual Media w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie nagrań na 138 Konwencji AES. Gratulujemy!!! czy­taj wię­cej »