19 V 2015 r.

19/05/2015 Tomasz Bielecki Mistrzem Precyzji w I Otwartym Konkursie Werblowym

Student I roku magi­ster­skie­go w kla­sie ad. dr Miłosza Pękali — Tomasz Bielecki zdo­był tytuł Mistrza Precyzji w I Otwartym Konkursie Werblowym, któ­ry odby­wał się w dniu 9 maja 2015 r. w naszej uczel­ni. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!
I Otwarty Konkurs Werblowy