24 IV 2015 r.

24/04/2015 Bartłomiej Kacperski otrzymał Stypendium Fundacji Yamaha

Bartłomiej Kacperski – stu­dent I roku magi­ster­skie­go w kla­sie trąb­ki Krzysztofa Bednarczyka otrzy­mał sty­pen­dium fun­da­cji YAMAHA. czy­taj wię­cej »