23 IV 2015 r.

23/04/2015 Paweł Łukaszewski laureatem Fryderyka 2015

Dnia 23 kwiet­nia 2015 r. w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego zosta­ły wrę­czo­ne nagro­dy Akademii Fonograficznej Fryderyk. Nagrodę w kate­go­rii Album roku muzy­ka kame­ral­na otrzy­mał Paweł Łukaszewski. czy­taj wię­cej »