17 IV 2015 r.

17/04/2015 Student Hubert Zapiór i Jolanta Pawlik wśród lauratów VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu

Hubert Zapiór stu­dent Wydziału Wokalno-Aktorskiego w kla­sie prof. Włodzimierza Zalewskiego zdo­był II nagro­dę na Festiwalu Muzycznym — VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej odby­wa­ją­ce­go się w dniach 10–14 kwiet­nia 2015 r. we Wrocławiu. czy­taj wię­cej »