15 IV 2015 r.

15/04/2015 Jakub Dubik nagrodzony na konkursie w Słowenii

Jakub Dubik stu­dent w kla­sie wio­lon­cze­li prof. Tomasza Strahla uzy­skał srebr­ny medal na 7th International Music Competition for Soloists and Chamber Groups w Dobrovo (Słowenia), SVIRÉL, marzec-kwie­cień 2015 r. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »