31 III 2015 r.

31/03/2015 V Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo — nasi laureaci

Wśród lau­re­atów V Międzynarodowego Konkursu im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo zna­la­zły się stu­dent­ka i absol­went­ki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. czy­taj wię­cej »