12 III 2015 r.

12/03/2015 Jan Sanejko laureatem międzynarodowego konkursu kompozytorskiego

Jan Sanejko absol­went spe­cjal­no­ści kom­po­zy­cja kla­sy prof. UMFC dr hab. Edwarda Sielickiego zdo­był 1 nagro­dę na Young Talent Award on the International Film Music Festival w Krakowie 2014.  Gratulujemy! czy­taj wię­cej »