27 II 2015 r.

27/02/2015 Jakub Dubik zdobywcą II nagrody na Irvine Young Concert Artist 2015, Inc.

Jakub Dubik stu­dent I roku stu­diów pierw­sze­go stop­nia w kla­sie wio­lon­cze­li prof. Tomasza Strahla zdo­był II nagro­dę na Irvine Young Concert Artist 2015, Inc. czy­taj wię­cej »