25 II 2015 r.

25/02/2015 Ignacy Zalewski laureatem międzynarodowego konkursu kompozytorskiego

Ignacy Zalewski, absol­went kla­sy kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza został lau­re­atem I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Wielokulturowość nie dzia­ła? (Kraków/Trondheim, 2015). czy­taj wię­cej »