12 II 2015 r.

12/02/2015 Nasi laureaci 46. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

W dniach 31 stycz­nia — 8 lute­go 2015 r. w Filharmonii Narodowej odbył się kolej­ny Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. czy­taj wię­cej »