16 XII 2014 r.

16/12/2014 Dariusz Przybylski nominowany do prestiżowych Paszportów Polityki za rok 2014

Po raz 22 zosta­ły zgło­szo­ne nomi­na­cje do nagród kul­tu­ral­nych przy­zna­wa­nych przez tygo­dnik Polityka — Paszporty POLITYKI. W tym roku nomi­no­wa­nym w dzie­dzi­nie Muzyka poważ­na jest peda­gog naszej Uczelni dr Dariusz Przybylski. czy­taj wię­cej »