16 XII 2014 r.

16/12/2014 Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok akademicki 2014/2015

W dniu 5 grud­nia 2014 r. w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. czy­taj wię­cej »