20 XI 2014 r.

20/11/2014 Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki nagrodzeni w konkursie KONCERT ROKU 2014

W dniu 19 listo­pa­da 2014 r. w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi wrę­czo­no nagro­dy w kolej­nej edy­cji kon­kur­su KONCERT ROKU. czy­taj wię­cej »