14 X 2014 r.

14/10/2014 Nagrody w konkursach wokalnych dla Łukasza Skrobka

ŁUKASZ SKROBEK stu­dent III roku w kla­sie śpie­wu solo­we­go prof. Ewy Iżykowskiej został w 2014 roku lau­re­atem w kon­kur­sach wokal­nych. czy­taj wię­cej »