30 IX 2014 r.

30/09/2014 Osiagnięcia studentów UMFC w roku akademickim 2013/2014

Informacja szcze­gó­ło­wa zamiesz­czo­na w Kalendarzu kon­cer­to­wym sezon 2014/2015, s. 147–158.