8 VII 2014 r.

8/07/2014 Paweł Łukaszewski nagrodzony w Paryżu

Paweł Łukaszewski otrzy­mał pre­sti­żo­wą nagro­dę Orphée d’Or 2014 — Grand Prix du Disque Lyrique — Prix Hector Berlioz przy­zna­ną przez Académie du Disque Lyrique w Paryżu. czy­taj wię­cej »