16 V 2014 r.

16/05/2014 Anna Maria Huszcza zajęła III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Wilnie

Anna Maria Huszcza, stu­dent­ka w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Marcina Błażewicza, Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki zdo­by­ła III miej­sce na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Vox Juventutis 2014 w Wilnie za utwór mAngel na chór i obój do tek­stu Edyty Stein. Gratulujemy! czy­taj wię­cej »