12 V 2014 r.

12/05/2014 Stypendium firmy Yamaha dla Łukasza Krupińskiego

Łukasz Krupiński – stu­dent III roku for­te­pia­nu w kla­sie prof. Alicji Palety-Bugaj zdo­był w kon­kur­so­wych zma­ga­niach sty­pen­dium fir­my YAMAHA. czy­taj wię­cej »