14 V 2013 r.

14/05/2013 Laureaci KONCERTU ROKU 2013

W dniu 10 maja 2013 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie mia­ła miej­sce kolej­na edy­cja Koncertu Roku. czy­taj wię­cej »