24 V 2010 r.

24/05/2010 Wyniki Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej

Dnia 23 maja 2010 r.  Jury Konkursu Kompozytorskiego im. Wandy Landowskiej pod­ję­ło decy­zję o przy­zna­niu nagród i wyróż­nień. czy­taj wię­cej »