8 IX 2020 r.

Nowe informacje dla studentów i pracowników dot. COVID-19

Zapoznaj sie z zasadami dotyczącymi przebywania na terenie UMFC oraz realizacji zajęć