20 VI 2020 r.

Szymon Michalik dostał się do Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej

Absolwent klasy fagotu dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni

Z radością informujemy, że do Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej dostał się Szymon Michalik - absolwent z klasy dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni. Egzaminy odbyły się 10 czerwca 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!!!