30 VI 2020 r.

Konrad Mrozek zdał egzamin do Polskiej Opery Królewskiej

Absolwent klasy fagotu dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni

Z radością informujemy, że Konrad Mrozek, absolwent z klasy dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni zdał egzamin do Polskiej Opery Królewskiej.

Serdecznie gratulujemy!!!