30 VI 2020 r.

Marcin Orliński dostał się do Polskiej Opery Królewskiej, zdał egzamin do Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej

Absolwent klasy fagotu dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni

Z radością informujemy, że Marcin Orliński, absolwent z klasy dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni dostał się do Polskiej Opery Królewskiej oraz zdał egzaminy do Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Serdecznie gratulujemy!!!