30 III 2020 r.

Aleksandra Sobota zdała egzamin do European Union Youth Orchestra

Studentka I roku studiów II stopnia klasy fagotu dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni

Z radością informujemy, że Aleksandra Sobota, studentka z klasy dr. hab. Artura Kasperka, prof. Uczelni zdała egzamin do European Union Youth Orchestra.

Serdecznie gratulujemy!!!