14 X 2020 r.

Monografia na temat ciszy

„Czym jest cisza? Bezdźwięcznością? Bezkształtną próżnią konieczną do istnienia dźwięków? Pustą przestrzenią niesłyszalności? A może powstrzymaniem się od wypowiedzi i milczeniem? Czy rozumienie ciszy zależy od kontekstu kulturowego? Do jakiego stopnia odczucie ciszy uwarunkowane jest i kształtowane przez zmysł słuchu? […]

Zebrane w monografii artykuły autorów związanych z różnymi ośrodkami akademickimi, artystycznymi i badawczymi, dotyczą problematyki, która w szczególny sposób odnosi się do działalności artystycznej i naukowej Wydziału Reżyserii Dźwięku, a także działalności innych wydziałów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”.
Ze wstępu prof. dr. hab. Andrzeja Lupy i dr. hab. Andrzeja Miśkiewicza, prof. UMFC
W monografii temat ciszy ukazany jest z punktu widzenia wielu jej aspektów – postaci, znaczenia, roli jaką spełnia w życiu człowieka oraz w dziełach sztuki, a także w kontekście możliwości jej wykorzystania i sposobach realizacji w dziełach.  Autorzy tekstów, to specjaliści z różnych dziedzin nauki i sztuki, m.in. medycyny, filozofii, teorii muzyki i kompozycji, filozofii, psychoakustyki, reżyserii dźwięku.
Monografia składa się z sześciu części:
•    cisza w aspekcie fizjologicznym,
•    cisza w ujęciu filozoficzno-estetycznym,
•    różne oblicza ciszy,
•    cisza w dziele fonicznym i fonograficznym,
•    cisza w muzyce,
•    cisza w filmie.
Wielostronność ujęcia podjętej problematyki pozwala uznać monografię za pewnego rodzaju kompendium wiedzy dla artystów i badaczy różnych dziedzin.
Barwy ciszy. Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej, red. Tomira Rogala, Chopin University Press, Warszawa 2019, ss. 314 + CD
Książkę można nabyć w sklepie internetowym eFryderyk.pl