16 X 2020 r.

prof. dr hab. Tomasz Strahl - Muzyka na rozdrożu

Wywiad dla Muzyka w mieście - Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

"Być może jesteśmy w przededniu powstania czegoś nowego, ale wierzę, że tradycyjna orkiestra symfoniczna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa" - fragment wywiadu dla Muzyka w mieście Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, którego udzielił prof. dr hab. Tomasz Strahl.

Zapraszamy do lektury CAŁEGO WYWIADU