3 XI 2020 r.

Wybrane zbiory Biblioteki UMFC dostępne wkrótce w internecie!

Dzięki umowie zawartej z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina najcenniejsze zbiory naszej Biblioteki zostaną udostępnione w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”.

Skatalogowane zbiory będą dostępne także w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM), a najcenniejsze rękopisy zostaną dodatkowo poddane transkrypcji.
Wśród wyselekcjonowanych materiałów znalazły się manuskrypty pierwszego profesora honorowego naszej uczelni – Ignacego Jana Paderewskiego, a także takie perły, jak choćby Szkoła śpiewu napisana dla Konserwatorium Muzycznego, której autorem jest Bonifacio Asioli czy rękopisy oper Jean Baptiste Lully'ego pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku, które prawdopodobnie zostały przywiezione do Polski przez zespół operowy króla Augusta II.
Wśród wybranych nut drukowanych zeskanowane zostaną między innymi bezcenne pierwodruki utworów Stanisława Moniuszki, XIX-wieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina oraz rzadkie wydania nut innych wybitnych kompozytorów polskich lub związanych z Polską.
Program "Dziedzictwo Muzyki Polskiej" realizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) zakłada opracowanie dzieł muzyki polskiej powstałej w okresie od XVI do końca XIX wieku. Jednym z jego elementów jest digitalizacja i udostępnienie w Internecie bezcennych rękopisów i druków znajdujących się w wybranych instytucjach, m.in. Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Bibliotece Muzeum Zamoyskich w Kozłówce czy Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze. Jest to jednocześnie pierwsza, przeprowadzona na tak dużą skalę, digitalizacja zbiorów przechowywanych w Bibliotece UMFC.
Cieszymy się mogąc uczestniczyć w tak istotnym dla kultury muzycznej przedsięwzięciu, tak ważnym dla upowszechniania muzyki polskiej wśród wykonawców, badaczy, jak również melomanów.