2 XII 2020 r.

ad. dr hab. Agata Sapiecha laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w dziedzinie edukacji artystycznej

Z radością informujemy, że Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie edukacji artystycznej otrzymała

ad. dr hab. Agata Sapiecha.

"Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska, pojawiające się w polskiej kulturze, poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują."

Serdecznie gratulujemy!!!