16 XII 2020 r.

I. Warszawski Kongres Organowy

Tradycja a wyzwania współczesności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I. Warszawskim Kongresie Organowym
 

Program:

Panel 1. g.10.00-12.00 

Twórczość Jehana Alaina - nowe spojrzenia w osiemdziesiątą rocznicę śmierci

Opieka merytoryczna: dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

dr hab. Jarosław Wróblewski,  prof. UMFC (UMFC)

Listy i notatki Jehana Alaina jako narzędzie hermeneutyczne do badań nad wykonawstwem dzieł kompozytora

dr Adam Tański

Obszary styczności twórczości fortepianowej i organowej Jehana Alaina

mgr Michał Białko

Wydania dzieł organowych Jehana Alaina – problematyka

 

Panel 2. g.12.30-15.30

Refleksje historyczne i interpretacyjne w roku jubileuszu 250.lecia urodzin Ludwiga van Beethovena oraz 150.lecia urodzin Louisa Vierne’a

Opieka merytoryczna: dr hab. Arkadiusz Bialic

dr hab. Krzysztof  Lukas (Akademia Muzyczna w Katowicach )

Zmiany stylistyczne w wykonawstwie i twórczości organowej czasów Ludwiga van Beethovena

dr hab. Arkadiusz Bialic (UMFC, Akademia Muzyczna w Krakowie)

 Narodziny francusko-belgijskiego symfonizmu organowego na podstawie wspomnień zawartych w „Mes souvenirs” Louisa Vierne’a

dr hab. Marek Miśkowicz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

„Jeszcze nie stało o tem nic w gazecie”. Louis Vierne a polska szkoła organowa

 

Panel 3. 16.00-17.30

Różne oblicza organowej muzyki kameralnej XX i XXI wieku

Opieka merytoryczna: dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC

mgr Magdalena Białecka  (UMFC)

Kunst-Station Sankt Peter w Köln jako forum współczesnej organowej muzyki kameralnej, przeniknięte myślą Petera Baresa

dr Barbara Żarnowiecka  (Akademia Sztuki w Szczecinie) 

Sacrum w wybranych utworach wokalno-organowych kompozytorów polskich XX i XXI wieku

dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa (UMFC)

Instrumentarium organowe Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kontekście  wyzwań współczesnej organistyki

 

Rada programowa:

dr hab. Jarosław Wróblewski, prof. UMFC

dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC

dr hab. Arkadiusz Bialic

 

Zapraszamy do więcia udziału w koncertach:

Koncert 1. Różne oblicza organowej Muzyki kameralnej XX i XXI wieku, godz. 18.00

Koncert 2. Recital organowy w roku Jubileuszu 150.lecia urodzin Louisa Vierne'a, godz. 20.00