1 VI 2021 r.

Podpisanie porozumienia ramowego z Ningbo Foreign Affairs School

1 czerwca 2021 r. JM Rektor Klaudiusz Baran podpisał porozumienie ramowe z Ningbo Foreign Affairs School. W ramach autorskiego projektu edukacyjnego o profilu wokalno-tanecznym oraz instrumentalnym (fortepian, skrzypce) obie instytucje podejmą działania ukierunkowane na poszerzenie zakresu edukacji muzycznej młodzieży chińskiej i przygotowanie jej do egzaminów na wyższe uczelnie muzyczne w Europie.