15 VII 2021 r.

Dr Marta Dziewanowska-Pachowska laureatką II nagrody Konkursu prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej

za pracę: Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego

Z dumą i radością informujemy, że dr Marta Dziewanowska-Pachowska, dyrektor Biblioteki UMFC, została laureatką II nagrody Konkursu prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej. 
W wyniku pierwszego etapu, zakończonego posiedzeniem Jury w dniu 8 marca 2021 r., do finałowej fazy Konkursu zakwalifikowano 10 prac doktorskich. Podczas drugiego posiedzenia Jury, zorganizowanego 28 czerwca przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w formie wideokonferencji, przyznano dwie I nagrody ex aequo oraz II nagrodę dr Marcie Dziewanowskiej-Pachowskiej za pracę: Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego – autor: dr Marta Dziewanowska-Pachowska, Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Iwona Lindstedt. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie IMIT

fot. Robert Herman