28 X 2021 r.

NABÓR ZADAŃ NAUKOWYCH I WYDAWNICZYCH

na rok 2022

NABÓR ZADAŃ NAUKOWYCH I WYDAWNICZYCH na rok 2022

Szanowni Państwo
W zakładce Nauka -> Dział Nauki i Awansów Akademickich -> Formularze do pobrania, dostępny jest nowy wzór planu zadaniowo-finan­so­wego na zadania naukowe, naukowo-artystyczne, badawcze i wydawnicze planowane do realizacji i finansowania w roku 2022.
PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY składa się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

1. „Opis zadań 2022” – formularz dla Pracownika
2„Plan zadaniowo-finansowy Katedry 2022” – formularz do uzupełnienia przez Kierownika Katedry

UWAGA:
- w pierwszej kolejności pracownicy badawczo-dydaktyczni (asystenci, adiunkci, profesorowie) Katedr składają w wersji elektronicznej do kierowników swoich jednostek dokument:
1. „Opis zadań 2022” - formularz dla Pracownika,
- następnie Kierownicy Katedr przygotowują dokument:
2. „Plan zadaniowo-finansowy Katedry UMFC 2022” na podstawie opisów zadań zebranych od pracowników badawczo-dydaktycznych Katedr.
- wypełniony, wydru­ko­wany i pod­pi­sany plan, zawierający WSZYSTKIE ZADANIA KATEDRY wraz z OPISAMI ZADAŃ, KIEROWNIK KATEDRY składa w Biurze Rektora  i Senatu oraz przesyła w wer­sji elek­tro­nicz­nej na adres mailowy: nauka@chopin.edu.pl w nieprze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 30.11.2021 roku.

Kierownicy zadań wydawniczych, kontynuowanych i nowych, proszeni są o zapoznanie się z załącznikiem „Wskazówki dla kierowników projektów wydawniczych. Dodatkowe pytania prosimy kierować do Działu Wydawnictw pod adres: wydawnictwa@chopin.edu.pl

W dniu 9 listopada 2021 o godz. 11.00, na platformie Microsoft Teams, Dział Wydawnictw zaprasza na spotkanie instruktażowe dotyczące projektów wydawniczych. Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać pod adres wydawnictwa@chopin.edu.pl.

Inne pytania dotyczące kwestii formalnych prosimy kierować do Działu Nauki i Awansów Akademickich UMFC.

Posiedzenia Rady Naukowej odbędą się w styczniu i w lutym 2022 roku.

 

Tagi: