20 XII 2021 r.

Konkurs Société Générale na nagranie i wydanie płyty CD

J.M. Rektor UMFC oraz Dyrektor Generalny ban­ku Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogła­sza­ją kolej­ną edy­cję kon­kur­su dla stu­den­tów UMFC

J.M. Rektor UMFC oraz Dyrektor Generalny ban­ku Société Générale S.A. Oddział w Polsce ogła­sza­ją kolej­ną edy­cję kon­kur­su dla stu­den­tów UMFC stu­diów sta­cjo­nar­nych pierw­sze­go, dru­gie­go oraz doktorantów. Przedmiotem konkursu jest nagroda pieniężna za najlepszy projekt płytowy oraz nagranie i wydanie płyty CD przeznaczonej do promocji Société Générale, zwycięskiego projektu oraz UMFC. Termin skła­da­nia pro­po­zycji do 25 stycz­nia 2022 r włącznie.