21 XII 2021 r.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021/2022 przyznane!

Gento Yoshimoto, Adam Stanisław Suska, Mateusz Krzyżowski, Wojciech Chałupka, Marianna Julia Żołnacz - Gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego! Gento Yoshimoto, Adam Stanisław Suska, Mateusz Krzyżowski, Wojciech Chałupka, Marianna Julia Żołnacz – jesteśmy z Was dumni!!!