5 V 2022 r.

Książka wydana nakładem Chopin University Press. Piotr Paleczny doktor honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Książka okolicznościowa poświęcona profesorowi Piotrowi Palecznemu – genialnemu wirtuozowi fortepianu, jednemu z największych polskich artystów, wybitnemu pedagogowi, jurorowi najważniejszych międzynarodowych konkursów, niezwykłemu człowiekowi o ujmującej osobowości i nadzwyczajnej charyzmie. Składają się na nią liczne niepublikowane dotąd teksty (w tym oryginalny wywiad-rzeka) oraz unikatowy materiał ilustracyjny. 

Publikacja powstała z okazji nadania profesorowi Palecznemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 2022 roku. 

Profesor Paleczny „wzrastał i dojrzewał w artystycznej wspólnocie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a swoją postawą, talentem i pracą na rzecz uczelni kształtował wizerunek polskiej i światowej kultury” (prof. dr hab. Klaudiusz Baran). „Przyjęcie profesora Piotra Palecznego w poczet doktorów honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest nie tylko piękną tradycyjną formą wyrażenia szacunku i uznania środowiska akademickiego dla indywidualnych osiągnięć – jest także wyrazem wdzięczności za współpracę oraz podziękowaniem za pielęgnowanie najwartościowszych wzorców humanistycznych naszej cywilizacji” (Maestro Krystian Zimerman).

     

ksiażka do nabycia na chopinup.pl