19 IX 2021 r.

Szkoła na organy | Jon Laukvik

Książka Jona Laukvika traktująca o historycznej praktyce wykonawczej utworów organowych skomponowanych do początków klasycyzmu jest w literaturze polskojęzycznej […] dziełem wyjątkowym.

Książka Jona Laukvika traktująca o historycznej praktyce wykonawczej utworów organowych skomponowanych do początków klasycyzmu jest w literaturze polskojęzycznej […] dziełem wyjątkowym. […] Laukvik nie tylko wywodzi wszelkie spostrzeżenia z własnych przemyśleń, lecz także podaje ogromną bibliografię z zakresu gry organowej, dzieł baroku i wczesnego klasycyzmu, a prócz tego […] gromadzi spis publikacji specjalistycznych, które traktują o praktyce wykonawczej organowej (ale nie tylko!) muzyki dawnej, sposobach jej interpretacji i stosowanej praktyce gry.
Tym samym czytelnik ma niepowtarzalną szansę zapoznać się z kwintesencją wiedzy zawartej w traktatach i publikacjach powstałych w okresie od XVII do XX wieku. Ważne jednak, że […] autor zachęca czytelnika do własnych poszukiwań, twierdzi nawet, że przygoda z muzyką i jej żywą interpretacją może zacząć się po przeczytaniu tej książki w zupełnie nowym kształcie.
Publikacja […] może być cennym źródłem wiedzy dla badaczy i pedagogów, zwłaszcza tych, którzy zagadnienia wykonawstwa znają, którzy swą wiedzę, umiejętności i doświadczenia z powodzeniem przekazują młodym teoretykom i wykonawcom, a którzy […] potrzebują odpowiedniego przewodnika czy jasnych wskazówek. […] Pragnę wyrazić nadzieje, że […] przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tematyką i stanie się źródłem inspiracji do dalszych badań naukowych, a także dla artystów wykonawców muzyki organowej.
Z przedmowy prof. dr. hab. Andrzeja Chorosińskiego

do nabycia na chopinup.pl