30 VIII 2022 r.

Książka Chopin University Press | Od neoromantyzmu do postmodernizmu. Polska sonata skrzypcowa w perspektywie interpretacyjno-wkonawczej.

Książka adresowana jest do koncertujących artystów, studentów wiolonistyki i kameralistyki, którzy znajdą w niej wiele interesujących sugestii wykonawczych. Sprzyjają im [...] próba starannego odczytania okoliczności powstania analizowanych dzieł, dookreślenia ich stylistyki, i pogłębiona refleksja nad dziełem muzycznym.

Tom, w którym zgromadzono przemyślenia muzyków reprezentujących wiolinistykę i pianistykę kameralną, jest cenną, a przy tym oryginalną propozycją wydawniczą. Autorzy opracowań [...] zdobyli doświadczenie i tytuł do snucia refleksji w wyniku własnej praktyki artystycznej, a wsparli je o paradygmaty obowiązujące humanistykę muzyczną.

Interesujące jest to, że pozycje uwzględnione w zbiorze to utwory, których brakuje w repertuarze kameralnym; utwory warte przypomnienia, odkurzenia, zredagowania i opublikowania, udostępnienia młodym wirtuozom skrzypiec. Za sprawą rekomendacji autorów opracowań cel ten może być osiągnięty.

z recenzji prof. dr MIECZYSŁAWY DEMSKIEJ-TRĘBACZ

Książka adresowana jest do koncertujących artystów, studentów wiolonistyki i kameralistyki, którzy znajdą w niej wiele interesujących sugestii wykonawczych. Sprzyjają im [...] próba starannego odczytania okoliczności powstania analizowanych dzieł, dookreślenia ich stylistyki, i pogłębiona refleksja nad dziełem muzycznym. Niewątpliwym walorem książki jest zwrócenie uwagi na praktyczne problemy wykonawcze i interpretacyjne. […] Warto także podkreślić, że refleksje są na ogół efektem osobistych doświadczeń wykonawczych. Ich autorzy wprowadzają do obiegu analizowane utwory, które nie były dotąd wykonywane.

Prezentowane teksty oparte są niejednokrotnie na mało dostępnych materiałach źródłowych i rozszerzają naszą dotychczasową wiedzę o historii gatunku na ziemiach polskich.

z recenzji dr hab. ALICJI KOZŁOWSKIEJ-LEWNY, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku

do nabycua na chopinup.pl