31 VIII 2022 r.

Książka Chopin University Press | Przestrzeń jako źródło strategii kompozytorskich.

Książka Katarzyny Szymańskiej-Stułki wydana nakładem Chopin University Press poświęcona relacjom między muzyką a przestrzenią

Bogato udokumentowany esej filozoficzny poświęcony relacjom między muzyką a przestrzenią: od przestrzeni rzeczywistej, fizycznej, postrzeganej przez autorkę jako źródło inspiracji dla rozmaitych strategii i działań kompozytorskich aż po przestrzeń samego dzieła muzycznego, wyłaniającą się z formowanej w przemyślany sposób materii dźwiękowej. W oparciu o założenia klasycznej fenomenologii, ale też imponujący zestaw metod narzędzi innych dyscyplin humanistycznych (m.in. semiotyki, historii sztuki, psychologii, teorii literatury, visual studies), autorka proponuje czytelnikom i czytelniczkom fascynującą i erudycyjną podróż szlakiem – jak mówi – „punktów węzłowych” i „momentów zwrotnych” w dziejach muzyki Zachodu: od Średniowiecza po czasy nam współczesne.

do nabycia na chopinup.pl