12 VIII 2022 r.

Trzy mazurki. Ignacy Zalewski

Trzy mazurki na fortepian solo to część większego i stale rozbudowywanego cyklu.

Trzy mazurki na fortepian solo to część większego i stale rozbudowywanego cyklu. Najstarsza ze składających się nań kompozycji, choć oznaczona numerem drugim (jest to rezultat odrzucenia pierwszej, nieudanej próby), powstała w 2012 roku, a jej prawykonania dokonał Mischa Kozłowski podczas Students’ Music Festival w Kioto (2013). Następnie, w 2014 roku, powstał numer pierwszy – napisany specjalnie z intencją otwierania całego cyklu – wreszcie zaś – numer trzeci, skomponowany na zamówienie Moniki Quinn. Oprócz obojga wymienionych pianistów mazurki mają w swoim repertuarze m.in. Marek Bracha i Aleksander Dębicz, którzy grali je wielokrotnie.

Mazurki – choć niekiedy tworzone za namową wykonawców – powstają poza jakimkolwiek zinstytucjonalizowanym programem zamówień kompozytorskich, „z potrzeby serca”: pisane niejako „dla siebie”, są wolne od presji estetycznej i organizacyjnej.

Ignacy Zalewski

do nabycia na chopinup.pl