16 VIII 2022 r.

Książka Chopin University Press book | PIERRE BOULEZ. DEMIURG NOWEJ MUZYK

Książka wydana nakładem Chopin University Press w opracowaniu Aldona Nawrocka (koncepcja), Iwona Lindstedt (recenzent), Krzysztof Lipka (recenzent), Jakub Jakubaszek, Anna Krzysztofik

Pierre Boulez – demiurg nowej muzyki – zmarł 5 stycznia 2016 roku w Baden-Baden. Był jedną z najwybitniejszych osobistości muzycznych naszych czasów, której od początku kariery towarzyszyła opinia człowieka kontrowersyjnego. Ten francuski kompozytor, dyrygent i organizator życia kulturalnego był orędownikiem ewolucji muzyki na wszystkich polach działalności twórczej […]. 

Jeśli spojrzeć z perspektywy lat na całość jego dokonań twórczych czy organizacyjnych, można stwierdzić, że wszystko, co robił dla muzyki (nie tylko współczesnej), pozostanie jego największym darem dla szeroko rozumianej sztuki XX i XXI wieku.

z tekstu Aldony Nawrockiej-Woźniak

dostępne na chopinup.pl