9 IX 2022 r.

Najcenniejsze zabytki ze zbiorów Biblioteki UMFC już są dostępne na portalu Dziedzictwo Muzyki Polskiej.

Dzięki umowie zawartej z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina najcenniejsze zbiory naszej Biblioteki zostały udostępnione w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”.

Wśród wyselekcjonowanych materiałów znalazły się manuskrypty pierwszego profesora honorowego naszej uczelni – Ignacego Jana Paderewskiego, a także takie perły, jak choćby Szkoła śpiewu napisana dla Konserwatorium Muzycznego, której autorem jest Bonifacio Asioli czy rękopisy oper Jean Baptiste Lully'ego pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku, które prawdopodobnie zostały przywiezione do Polski przez zespół operowy króla Augusta II.
Wśród wybranych nut drukowanych zeskanowane zostaną między innymi bezcenne pierwodruki utworów Stanisława Moniuszki, XIX-wieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina oraz rzadkie wydania nut innych wybitnych kompozytorów polskich lub związanych z Polską.